ทางร้านลี้เตี๋ยไต๋ มีผ้าใบชนิดต่างๆ เพื่อความเหมาะสมและความตอบสนองในทุกการใช้งาน

 • Image

  Kunylon

  มีความคงทนจากโครงสร้างเส้นใยไนล่อน ซึ่งสามารถทนต่อแสงแดดได้ตลอดอายุการใช้งาน

 • Image

  POLYLON

  สามารถป้องกันน้ำได้ โดยทางร้านมีทั้งแบบเป็นผืนสำเร็จรูปและแบบผ้าเป็นม้วน

 • Image

  COTTON

  ผ้าใบเคลือบยางไนล่อนชนิดพิเศษทั้งสองด้าน ซึ่งมีทั้งผิวเรียบและผิวหยาบ และการเชื่อมตะเขบผ้าใบ โดยเครื่องเชื่อมความถี่สูง